ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 11,727 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 พ.ย. 63แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา