เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  • อู

    เป็นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์   บรรจุใส่ในไห ก่อนจะดื่มจะต้องเติมน้ำสะอาดลงในไห และดูดด้วยปาก ลักษณะของน้ำจะมีสี่ขุ่น

  • กลับหน้ารวม ผลิตภัณฑ์ชุมชน


0.02s. 0.50MB