ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 11,649 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ก.พ. 63รายงานการตรวจสอบรายงานการเงอน อบต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ประจำปีงวดปีงบประมาณ 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แชร์  
9 ต.ค. 62งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
9 ต.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน เรื่อง ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
22 ต.ค. 61การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัมนาท้องถิ่น แชร์  
17 ต.ค. 61ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
26 ก.ย. 61งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา