เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงอน อบต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ประจำปีงวดปีงบประมาณ 2562 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 4 ก.พ. 63 หมวดหมู่ รายงานการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงอน อบต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ประจำปีงวดปีงบประมาณ 2562.pdf1.25 MB
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงอน อบต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ประจำปีงวดปีงบประมาณ 2562 .1.pdf2.11 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

0.02s. 0.50MB