เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 9 ต.ค. 62 หมวดหมู่ รายงานการเงิน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf3.86 MB
เรื่อง ขอรายงานงบทดลอง และงบรับ - จ่ายเงิน ประเจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562.pdf1.80 MB
งบทดลองก่อนปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562.pdf2.37 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานการเงิน

0.01s. 0.50MB