เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ราคาจ้างก้อสร้างดครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านใหม่ชายแดน และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์1259 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25613514 พ.ย. 61
แผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง3919 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง10511 ก.ค. 61
ราคากลางถนนจุดผ่อนปรนชายแดน10417 พ.ย. 59
ราคากลางประปาบ้านน้ำปาน6327 ต.ค. 59
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก6920 พ.ย. 58
รวมประกาศสอบราคาและสรุปผลการสอบราคา584 พ.ย. 58
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB