เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ราคาจ้างก้อสร้างดครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านใหม่ชายแดน และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์629 ส.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25613014 พ.ย. 61
แผนปฏิบัติการจัดซื้้อจัดจ้าง3619 ก.ย. 61
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง8511 ก.ค. 61
ราคากลางถนนจุดผ่อนปรนชายแดน7917 พ.ย. 59
ราคากลางประปาบ้านน้ำปาน5927 ต.ค. 59
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก6620 พ.ย. 58
รวมประกาศสอบราคาและสรุปผลการสอบราคา534 พ.ย. 58
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB