เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยแกลบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แชร์
เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB