ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 155 คน

เยี่ยมชม 11,744 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ย. 63ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยแกลบ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
15 ก.ย. 63ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ไกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
25 ส.ค. 63ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ระบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding แชร์  
9 ส.ค. 62ราคาจ้างก้อสร้างดครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านใหม่ชายแดน และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
20 พ.ย. 58ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา