เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศอบต.ชนแดน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง137
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563135
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน122
แจ้งราคากลางโครงการซ่อมปะถนนลาดยางสายน้ำปาน-ห้วยเลา ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน124
แจ้งราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน 123

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB