เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 14 ก.ค. 63 หมวดหมู่ แผนจัดหาพัสดุ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปงบประมาณ 2563.pdf2.75 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนจัดหาพัสดุ

0.02s. 0.50MB