เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

วันที่ 2 ก.ค. 63 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล.pdf1.20 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.02s. 0.50MB