เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

วันที่ 5 พ.ค. 63 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

CamScanner 05-05-2020 08.52.30_1.pdf273.22 KB
CamScanner 05-05-2020 08.52.30_2.pdf259.53 KB
CamScanner 05-05-2020 08.52.30_3.pdf381.87 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

0.02s. 0.50MB