ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 94 คน

เยี่ยมชม 11,700 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64ข้อบัญญัติ อบต.ชนแดน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา