ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 11,762 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวิมล เสารางทอย

  ประธานสภา

  0857163951

 • นายไฟโรจน์ กานต์รุ่งรจน์

  รองประธานสภา

  0870231361

 • ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม

  เลขานุการสภา

  0884293433สมาชิกสภา

 • นายสมบูรณ์ บูรวัตรนุกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0912979558

 • นายสมาน คำดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  0955197343

 • นายอินแปง อินทพนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0821804730

 • นายธวัช แสนยอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  0878469006

 • นายเอี่ยม เสารางทอย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  0860942050

 • นายสวัสดิ์์ เสารางทอย

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0857545455

 • นายไกรวิชญ์ แก้วแดง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  0848857617

 • นางชาลิสา เทพกอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0846106036

 • นายทรงศักดิ์ อะนันตา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  0869301653

 • นายพนัส ปะละสี

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0861880821

 • นายอดุลย์ แสนยอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  0899069261

 • นายทักษณะ เสารางทอย

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  0931982030

 • นางบุญญาพร แคแดง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  0912389598

 • นายนันทวัฒน์ เสารางทอย

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  0857230105เปลี่ยนภาษา