ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 11,640 คน

ข่าวเด็กและเยาวชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 มิ.ย. 62แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพืื่่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
21 ม.ค. 62โครงการอบรมเด็กและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด แชร์  
16 ม.ค. 62โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา