เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุยายน 2562

แชร์

ในวันพุธ ที่ 5  มิถุนายน พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนจะออกพื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตามวันเวลาที่กำหนด


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
0.02s. 0.50MB