เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ELT)

แชร์

 องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ขอเผยแพร่การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(ELT)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับการบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยสแกน คิวอาร์โค้ด ที่ไฟล์รูปภาพ(รูปภาพ)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB