เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์

เมือวันที่ 27 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฎิบัิติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ได้นำพนักงานเข้าพื้นที่ละหมู่บ้านเพื่อฉีดวัคซีน ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า และแมว เพื่อสร้างปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรคของสุนัขและแมว


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB