เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด Big cleaning day

แชร์

วันที่ 11 มีนาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน นำโดย  ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.ชนแดน ประชาชนจิตอาสา โรงเรียนในพื้นที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ชนแดน  ได้ดำเนินการเก็บขยะถนนสายหลัก ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ บ้านปางกอม หมู่ที่ 5 ตำบลขนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน - บ้านใหม่ชายแดน หมู่ที่9 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB