เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563

แชร์

เมือวันที่ 11 มกราคม 2563 นายอำเภอสองแคว ท่าน ดร.ประชา แสนกลาง ได้เป็นประธานเปิดพิธีโครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ว่าเด็กวันนี้จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาชาตอบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และจะทำให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมในโอกาสต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB