เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2563

แชร์

เมือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนแแดน ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ได้เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชนแดน และชมรมผู้สูงอายุตำบลชนแดน เพื่อให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การส่งเสริมการใช้สมุนไพร การนำไปพัฒนาตนเองของผู้ร่วมโครงการ นั้น


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB