เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

แชร์

เมือวันที่ 18 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB