เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ได้กำหนดจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 หน้าบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชนแดน บ้านวังเสา ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยตั้งจุดตรวจเพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB