เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

เมือวันที่ 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายวิมล เสารางทอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ได้เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป กระตุ้นจิตสำนัก และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อหาแนวทางป้องกันจาก ครอบครัว ชุมชนและโรงเรียน นั้น


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB