ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 11,703 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ธ.ค. 60โครงการประชาคมจัดทำแผนพัมนาสี่ปี่ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา