ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 11,678 คน

ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 มี.ค. 62แบบหนังสือขอความอนุเคราะห์ กู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ให้ส่งผู้ป่วย แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา