ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 11,724 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลชนแดน(การผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ) แชร์  
29 ม.ค. 64ประกาศอบต.ชนแดน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
6 ม.ค. 64โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564  แชร์  
20 พ.ค. 63การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลชนแดน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร แชร์  
13 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง แชร์  
12 มี.ค. 63โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด Big cleaning day  แชร์  
17 ม.ค. 63โครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะบนถนน  แชร์  
13 ม.ค. 63โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน แชร์  
6 ม.ค. 63โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 แชร์  
1 ม.ค. 63ร่วมแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้่นการทุจริตคอร์รัปชั่น แชร์  
24 ธ.ค. 62ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562  แชร์  
24 ธ.ค. 62โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
11 ธ.ค. 62งานจัดนิทรรศการขององค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน แชร์  
2 ธ.ค. 62โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
20 ก.ย. 62โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน การระงับอัคคีภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562  แชร์  
1 พ.ค. 62ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ELT) แชร์  
18 เม.ย. 62ประชาสัมพันธ์การเข้าพื้นที่่ดับไฟป่าของทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน แชร์  
2 เม.ย. 62โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า แชร์  
2 เม.ย. 62โครงการบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 32 รายการ
เปลี่ยนภาษา