ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 11,732 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม

    ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

    0884293433

เปลี่ยนภาษา