ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 11,710 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ม.ค. 63การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 แชร์  
4 ธ.ค. 62ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
10 ม.ค. 62ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562 แชร์  
12 ก.ค. 61ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา