ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 11,745 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 62ท่องเที่ยวม่วนใจ๋ เเหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หาดสบพาง  แชร์  
19 มี.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/8 แชร์  
19 มี.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/7 แชร์  
19 มี.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/6 แชร์  
19 มี.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/5 แชร์  
19 มี.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/4 แชร์  
19 มี.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/3 แชร์  
19 มี.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/2 แชร์  
19 มี.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แชร์  
21 พ.ย. 61<iframe src="http://www.dxplace.com/caldistance_block" width="450" height="500" frameborder="0"></iframe><p></p> แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา