ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 11,660 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ก.พ. 06ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 แชร์  
17 ธ.ค. 05ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 แชร์  
25 พ.ย. 05เรียกประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2562 แชร์  
15 ส.ค. 05ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 แชร์  
14 ส.ค. 05ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 แชร์  
9 ส.ค. 05ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 แชร์  
30 ก.ค. 05เรียกประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 แชร์  
24 ก.ค. 05ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 แชร์  
15 ก.ค. 05เรียกประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2562 แชร์  
22 มิ.ย. 05ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 แชร์  
31 พ.ค. 05เรียกประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 แชร์  
24 พ.ค. 05ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 แชร์  
1 พ.ค. 05เรียกประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2562 แชร์  
14 ก.พ. 05กำนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยแรกประจำปี 2562 แชร์  
1 ก.พ. 05เรียกประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2562 แชร์  
9 ธ.ค. 62นัดประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1/2562 แชร์  
5 ส.ค. 62นัดประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
18 ก.ค. 62นัดประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยวิสามัญ ที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
17 ก.ค. 62 เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกประจำปี 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 62นัดประชุมสภา อบต.ชนแดน สมัยวิสามัญ ที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 33 รายการ
เปลี่ยนภาษา