เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน,อบต.ชนแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่านองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

104 หมู่ 7 ตำบลชนแดน
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
55160

โทรศัพท์ 054 731379
โทรสาร 054 731379

0.01s. 0.50MB