ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 11,733 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

  • 104 หมู่ 7 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
  • โทรศัพท์ 054-719822 โทรสาร 054-719822

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา