ว่าที่ร้อยโทมงคล เกษประทุม
ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน
054-719822

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 11,629 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในปี พ.ศ.2563 แชร์  
5 พ.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน แชร์  
5 พ.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
5 พ.ค. 63คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แชร์  
8 มี.ค. 62คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
22 ม.ค. 62แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) แชร์  
14 มิ.ย. 61รายงายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561 แชร์  
3 พ.ค. 61ทะเบียนหนังสือการรับร้องเรียน ร้องทุกข์ แชร์  
3 เม.ย. 61ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้่านการทุจริต แชร์  
3 เม.ย. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา